خرید cccam

خرید اکانت سی سی کم

خرید آنلاین سی سی کم

فروش سی سی کم

اطلاعیه ها
تخفیف خرید سی سی کم جام جهانی روسیه 2018
لذت تماشا بدون فریز و قطعی وپوشش کامل

جام جهانی 2018 روسیه و المپیک زمستانی

 • اسلایدر
 • اسلایدر
 • اسلایدر
 • اسلایدر
 • اسلایدر
آخرین دیدگاه‌ها

  لیست_فرکانسهای کانال اذری ترکی فارسی
  مسیر #Azer Space
  11056 22710 V
  11095 27500 H
  11175 27500 H
  11134 27500 H
  11039 3700 V
  11024 12700 V

  لیست فرکانسهای کانال کوردی
  در مسیر
  #نیل ست

  10758 27500 V
  10796 27500 V
  10892 27500 H
  10971 27500 H
  10982 27500 H
  11354 27500 V
  11526 27500 H
  11637 27500 V
  12521 27500 V
  12605 27500 H
  12646 27500 V

  لیست فرکانسهای فارسی زبان در
  مسیر
  #یوتلست ۷
  10721 22000 H
  11221 27500 H
  11262 27500 H
  11304 29900 H
  11387 27500 H

  لیست فرکانسهای فارسی و کوردی
  مسیر #هاتبرد
  11054 27500 H
  11137 27500 H
  11200 27500 V
  11240 27500 V
  11317 27500 V
  11541 22000 V
  11566 27500 H
  11642 27500 H
  12149 27500 V
  12226 27500 V
  12322 27500 H
  12520 27500 V
  12558 27500 V
  12597 27500 V

   

  لیست فرکانسهای فارسی ایرانی
  مسیر #بدر
  11880 27500 H
  11900 27500 V
  12265 27500 H
  12284 27500 V
  12322 27500 V

  لیست فرکانسهای کانال فارسی کوردی افغانی
  مسیر #یاهست
  11880 27500 V
  12034 27500 V
  12054 27500 H
  12073 27500 V
  11785 27500 H
  11996 27500 V
  12015 27500 H
  11900 27500 H
  11766 27500 V
  11958 27500 V
  11938 27500 H

  موضوع :اخبارماهواره و سی سی کم
  خرید سی سی کم خرید cccam خرید سیسیکم اکانت سی سی کم